1. خانه
  2. دفتر یادداشت
  3. دفتر یادداشت ونیز

دفتر یادداشت ونیز

کد 292:
وزیری (24 ×17 سانتیمتر)
کد 293:
رقعی اروپایی (21/5 ×13/5 سانتیمتر)

یادداشت شطرنجی، مهندسی و ساده
صحافی ته دوخت
جلد چرم پلاک دار

کالاهای مشابه

فهرست