1. خانه
  2. دفتر یادداشت
  3. دفتر یادداشت لویی ویتون

دفتر یادداشت لویی ویتون

کد 289:
وزیری (24 ×17 سانتیمتر)
کد 290:
رقعی اروپایی (21/5 ×13/5 سانتیمتر)
کد 291:
پالتویی (14/5 ×10 سانتیمتر)

یادداشت شطرنجی، مهندسی و ساده
صحافی ته دوخت
جلد چرم پلاک دار

کالاهای مشابه

فهرست