دفتر یادداشت فلورانس

کد250:
رقعی اروپایی (21/5×13/5 سانتیمتر)

یادداشت شطرنجی، مهندسی و ساده
صحافی ته دوخت
جلد چرم پلاک دار

کالاهای مشابه

فهرست