کد 465-466

 

کد 465 :قطع رقعی اروپایی (13/5cm×21/5cm)

کشدار/جاخودکاردار/پاکت دار

صحافی 150 برگ، ته دوخت

جلد چرم تیشو پلاک دار

کد 466: قطع پالتویی (10cm×14/5cm)

کشدار/پاکت دار

صحافی 100 برگ، ته دوخت

جلد چرم تیشو پلاک دار

 

یادداشت رقعی اروپایی:یادداشت خط دار

150 برگ

یادداشت پالتویی: یادداشت خط دار 100 برگ

صحافی ته دوخت

کاغذ 70 گرم سفید رنگ

دارای کش نگهدارنده و جای خودکار

کالاهای مشابه

فهرست

تماس با ما