1. خانه
  2. دفتر یادداشت
  3. دفتر یادداشت رومیزی طلوع

دفتر یادداشت رومیزی طلوع

کد 253:
یادداشت رومیزی
پایه پلکسی
جا خودکاردار
استند موبایل/تبلت

  • برگه یادداشت (9.5×9.5 سانتیمتر)
  • بدنه پلکسی( 13×13سانتیمتر)

کالاهای مشابه

فهرست