کد 412 -413 – 414 – 415

کد 412 : قطع وزیری ( 17cmx24cm )
کد 413 : قطع رقعی اروپایی ( 13.5cmx21.5cm )
کد 414 : قطع رقعی اروپایی ( 13.5cmx21.5cm ) کشدار ، جاخدکار دار ، پاکت دار

نوع صحافی : ته دوخت
نوع سررسید : روزشمار
نوع جلد : چرم حصیری پلاکدار

کد 415 : قطع رقعی اروپایی ( 13.5cmx21.5cm ) کشدار

نوع صحافی : فنر دوبل
نوع سررسید : هفتگی
نوع جلد : چرم حصیری پلاکدار

سررسید هوشمند

QR  دانلود اطلاعات مهندسی، نقشه ایران، جهان و خاورمیانه

QR  دانلود 10 کتاب الکترونیک برتر انگیزشی و موفقیت

QR  دانلود نقشه مترو و BRT

QR  صفحات روز شمار از راهکارهای صوتی مدیریتی و یا تفعلی بر حافظ

کالاهای مشابه

فهرست

تماس با ما