1. خانه
  2. دفتر یادداشت
  3. دفتر یادداشت پژواک

دفتر یادداشت پژواک

کد 296:
وزیری (24 ×17 سانتیمتر)
کد 297:
رقعی اروپایی (21/5 ×13/5 سانتیمتر)

یادداشت شطرنجی، مهندسی و ساده
صحافی ته دوخت
جلد چرم کنفی پلاک دار

کالاهای مشابه

فهرست