1. خانه
  2. دفتر یادداشت
  3. دفتر یادداشت ویانا

دفتر یادداشت ویانا

کد 294:
وزیری (24 ×17 سانتیمتر)
کد 295:
رقعی اروپایی (21/5 ×13/5 سانتیمتر )

یادداشت شطرنجی، مهندسی و ساده
صحافی ته دوخت
جلد چرم کروکدیلی پلاک دار

کالاهای مشابه

فهرست