1. خانه
  2. دفتر یادداشت
  3. دفتر یادداشت هیوا

دفتر یادداشت هیوا

کد 298:
وزیری (24 ×17 سانتیمتر)
کد 299:
رقعی اروپایی (21/5 ×13/5 سانتیمتر)

یادداشت شطرنجی، مهندسی و ساده
صحافی ته دوخت
جلد چرم پلاک دار

کالاهای مشابه

فهرست