دفتر یادداشت آسمان

کد 245:
رقعی اروپایی (21.5× 13.5 سانتیمتر)

یادداشت شطرنجی، مهندسی و ساده
صحافی ته دوخت
جلد پارچه ای پلاک دار

کالاهای مشابه

فهرست