دفترچه یادداشت خاطره

کد: 563
ابعاد (16/5×11/5 سانتیمتر)

یادداشت خط دار 1/8
صحافی افقی فنر دوبل
جلد چرم پلاک دار
کاغذ 70 گرم سفید رنگ
100 برگ

کالاهای مشابه

فهرست