1. خانه
  2. تقویم رومیزی
  3. تقویم رومیزی دیبا

تقویم رومیزی دیبا

کد256:
تقویم رومیزی
پایه پلکسی
ابعاد بدنه (8/19×8/16 سانتیمتر)
یادداشت دار
جا خودکاردار
استند موبایل/تبلت
گیره یادآوری

• ابعاد بدنه (8/19×8/16 سانتیمتر)
• برگه یادداشت (8×8 سانتیمتر)
• صحافی فنر دوبل

کالاهای مشابه

فهرست